برچسب: شيخ جعفر

  • همین خانه را اجاره می‌کنیم

    همین خانه را اجاره می‌کنیم

    استاد مجاهدی نقل کردند:در آغاز ورود آقای مجتهدی به قم، چندی در منزل مرحوم سید ضیاء الدین حسنی طباطبایی اقامت داشتند و در قسمت جنوبی خانه، اتاق مستقلی وجود داشت که ایشان در آن مستقر بودند و رفت و آمد اشخاص نیز از دری صورت می‌گرفت که مستقیماً به حیاط خانه باز می‌شد و مزاحمتی…