دسته: سینما

  • سقوط دنباله ماتریکس

    سقوط دنباله ماتریکس

    و اما درباره ماتریکس جدید، در یک کلمه افتضاح بود.کاخ امیدم به بازسازی یک اثر خوب رو خراب کرد و سازنده در سودای اعتقادات جدید فمنیستیش، شاهکار قبلیش رو نابود کرد.ماتریکس ۴ در حد دنباله‌های کودکانه فن‌پیج‌های طنز از ماتریکس بود.فیلم‌برداری، میزانس، داستان، دیالوگ‌ها بین طرح‌واره‌ای از شاهکار قبلی و طرحی جدید مذبذب هستند.آنقدری که…

  • جوکر امپریالیست

    جوکر امپریالیست

    فیلم جوکر۲۰۱۹، ضمن روایت پوپولیستی رنج‌های فرودستان در جامعه سرمایه‌داری تلاش می‌کند هرگونه قیام و براندازی نسبت به لایه‌های سرمایه‌دار و ارزش‌های کپیتالیسم را برآمده از عقده‌های روانی و آنارشیسم جنون، همراه با خشونت افسارگسیخته و منجر به دیستوپیا تفسیر کند.فیلم، فیلم‌برداری بسیار عالی همراه با کادربندی‌هایی بسیار زیبا دارد ولی به لحاظ رنگ‌پردازی صحنه‌ها…