برچسب: نادر ابراهیمی

  • درباره کتاب «نامه فاطمه» اثر نادر ابراهیمی

    درباره کتاب «نامه فاطمه» اثر نادر ابراهیمی

    چند ماه پیش دست امین کتابچه‌ای کهنه با نامی دوست داشتنی دیدم، کتابی هفتاد صفحه‌ای با نام کامل «نامه‌ی فاطمه، پاسخ نامه‌ی فاطمه، انقلاب ما به ما چه داد» که از همان اول با دیدن اسم نادر ابراهیمی جذب آن شدم، کتاب کهنه که از سال ۱۳۵۸ که در چاپخانه نگار به دست انتشارات خلق…