برچسب: مقامات شيخ جعفر

  • آیا مقامات شیخ جعفر مجتهدی شیطانی است؟! (جواب دوم )

    آیا مقامات شیخ جعفر مجتهدی شیطانی است؟! (جواب دوم )

    آیا مقامات شیخ جعفر مجتهدی شیطانی است؟!جواب برادر بزرگوار طلبه چندی پیش مطلبی قرار داده بودم با نام همین خانه را اجاره می کنیم که در مقامات و حالات عارف واصل شیخ جعفر مجتهدی بود یکی از دوستان بزرگوار پیامی گذاشتند مبنی بر اینکه از استادشون در حوزه نجف شنیده اند که شیخ جعفر مقامات…