برچسب: سرمایه‌درای

  • جوکر امپریالیست

    جوکر امپریالیست

    فیلم جوکر۲۰۱۹، ضمن روایت پوپولیستی رنج‌های فرودستان در جامعه سرمایه‌داری تلاش می‌کند هرگونه قیام و براندازی نسبت به لایه‌های سرمایه‌دار و ارزش‌های کپیتالیسم را برآمده از عقده‌های روانی و آنارشیسم جنون، همراه با خشونت افسارگسیخته و منجر به دیستوپیا تفسیر کند.فیلم، فیلم‌برداری بسیار عالی همراه با کادربندی‌هایی بسیار زیبا دارد ولی به لحاظ رنگ‌پردازی صحنه‌ها…