۰۲ مهر ۱۴۰۱

هين سن تازه بگو
  • سخن تازه – مولوی

    هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود       وارهد از حد جهان بی‌حد و اندازه شود خاک سیه بر سر او کز دم تو ...

    هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود       وارهد از حد جهان بی‌حد و اندازه شود خاک سیه بر سر او کز دم تو تازه نشد           یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود شعري بسيار زيبا و پر معني از مولوي به همراه ...

    بیشتر بخوانید