۱۹ مرداد ۱۴۰۱

هاشمی
  • نخستین شهید هاشمیان

    نخستين شهيد هاشميان حضرت علي اکبر در روز عاشورا پس از شهادت ياران امام، اولين کسى که اجازه ميدان طلبيد تا ...

    نخستين شهيد هاشميان حضرت علي اکبر در روز عاشورا پس از شهادت ياران امام، اولين کسى که اجازه ميدان طلبيد تا جان را فداى دين کند، حضرت علي اکبر(عليه السلام) بود. اگر چه به ميدان رفتن او بر اهل بيت و بر ا ...

    بیشتر بخوانید