۲۹ مرداد ۱۴۰۰

مناظره امام رضا علیه السلام با مأمون و علمای عراق و خراسان