۱۳ تیر ۱۴۰۱

مكانيك كوانتومي
  • صفر مطلق

    نقطه مرجع در مقياس دماي مطلق 273,15- سانتيگراد است. اين نقطه را صفر مطلق مي‌گويند، معناي آن تنها پس ار رو ...

    نقطه مرجع در مقياس دماي مطلق 273,15- سانتيگراد است. اين نقطه را صفر مطلق مي‌گويند، معناي آن تنها پس ار روشن شدن ارتباط منشا گاز با انرژي جنبشي اتمهاي آن با توجه به نظريه جنبشي گازها ، روشن شد. اين نظر ...

    بیشتر بخوانید