۱۹ مرداد ۱۴۰۱

مدل استاندارد
  • مدل استاندارد

    نظریه ها و اکتشافات هزاران فیزیکدان در طول قرن گذشته،منجر به یک بینش قابل توجه در ساختار اساسی مواد گردید ...

    نظریه ها و اکتشافات هزاران فیزیکدان در طول قرن گذشته،منجر به یک بینش قابل توجه در ساختار اساسی مواد گردید:همه چیز در جهان از دوازده بلوک ساختمان اصلی به نام ذرات بنیادی تشکیل شده است که توسط چهار نیرو ...

    بیشتر بخوانید