۱۸ مرداد ۱۴۰۱

رفتار کوانتومی فیزیک
  • ابررسانا ها

      ابررسانا ها اساسا در رفتار کوانتومی فیزیکی از مواد مرسوم به شیوه ای که الکترون ها یا جریان الکتریک ...

      ابررسانا ها اساسا در رفتار کوانتومی فیزیکی از مواد مرسوم به شیوه ای که الکترون ها یا جریان الکتریکی  درون مواد حرکت میکنند تفاوت دارند.همین تفاوت ها منجر به خواص منحصر به فرد و مزایای عملکرد اب ...

    بیشتر بخوانید