۰۳ مهر ۱۴۰۱

دوباره
  • شروع

    بسم الله بعد از اینکه در نوشته « بازگشت » در 26 آذر 92 قول شروع دوباره دادیم . گفتیم که پیگیر بستر فنی هس ...

    بسم الله بعد از اینکه در نوشته « بازگشت » در 26 آذر 92 قول شروع دوباره دادیم . گفتیم که پیگیر بستر فنی هستیم حالا با گذر نزدیک به 8 ماه تقریبا بستری که مد نظر داشتیم با عنایات الهی فراهم شده است و آما ...

    بیشتر بخوانید