۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

ايت الله صديقي و مقام معظم رهبري