۲۲ آبان ۱۳۹۸

اخلاق عالمان
  • ۴۰ حدیث درباره علما

    امام على عليه‏ السلام مي فرمايند: نُه چيز زشت است، اما از نه گروه زشت‏ تر: درماندگى و ناتوانى از دولت‌ مر ...

    امام على عليه‏ السلام مي فرمايند: نُه چيز زشت است، اما از نه گروه زشت‏ تر: درماندگى و ناتوانى از دولت‌ مردان؛ بخل از ثروتمندان؛ زود خشمى از دانشمندان؛ حركات بچگانه از ميانسالان؛ جدايى حاكمان از مردم؛ ...

    بیشتر بخوانید