۲۶ شهریور ۱۳۹۸

چرا دیه و ارثیه زنان در اسلام نصف مردان است ؟