۲۵ تیر ۱۳۹۸

مناظره امام رضا علیه السلام با مأمون و علمای عراق و خراسان