۲۳ آذر ۱۳۹۶

مناظره امام رضا علیه السلام با مأمون و علمای عراق و خراسان