۱۰ فروردین ۱۳۹۹

ظهور بسیار نزدیک است ان شاء الله

ظهور بسیار نزدیک است ان شاء الله

امام
صادق علیه السلام : هرکس خبر مرگ امیر عبدالله پادشاه حجاز را بدهد، من بشارت ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه
را به او میدهم (بحار الانوار)
 

مرگ عبدالله و
بشارت ظهور

 امام صادق علیه السلام فرمودند:
هر کس مرگ عبدالله را برای من تضمین کند، من ظهور قائم را برای او تضمین می کنم.
سپس فرمود: وقتی عبدالله بمیرد، مردم برای حکومت با کسی توافق نکنند و این اختلاف و
درگیری به خواست خدا تا ظهور صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه ادامه یابد. حکومت
های چند ساله پایان یافته و تبدیل به حکومت چند ماهه و چند روزه شود. راوی می
گوید: سئوال کردم: آیا این ماجرا به طول می انجامد؟ فرمود: هرگز. 

 

ملک عبدالله پادشاه عربستان

سرزمین حجاز (عربستان کنونی) در روایات مربوط به آخر الزمان، آبستن
حوادث بسیار مهمی است. از مهمترین این حوادث می توان به اختلافات داخلی در خاندان
پادشاهی حجاز، درگیری های نظامی در سرزمین حجاز، قتل نفس زکیه در مسجدالحرام، خسف
یا فرو رفتن سپاهیان سفیانی در بیابان بیداء عربستان و مهمتر از همه، ظهور حضرت
مهدی از شهر مکه، اشاره کرد.

بسیاری از نشانه ها و وقایع نامبرده، مربوط به سال ظهور و یا اندکی
پس از ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه  می باشد که به همین دلیل بررسی
آنها در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد؛ اما در این میان، وقایع مربوط به اختلافات
خاندان پادشاهی حجاز و مرگ آخرین پادشاه مقتدر این خاندان به نام عبدالله، نشانه
ای است که در سالهای نزدیک به ظهور اتفاق می افتد و نشانه ی مهمی برای نزدیکی زمان
ظهور می باشد.

همانگونه که ذکر شد، در روایات مربوط به آخرالزمان، سخن از اختلاف در
پادشاهی حجاز به میان آمده است. نکته ی بسیار جالب و عجیبی که دیده می شود، این
است که در عصر حاضر که اکثریت کشورها حکومت جمهوری را پذیرفته اند و حتی تعدادی از
کشورهای عربی همچون عراق، سوریه، مصر، الجزایر و … نیز صاحب حکومت جمهوری شده
اند، کماکان کشور عربستان توسط حکومت پادشاهی اداره می شود و این نکته از نظر
انطباق با روایات بسیار مهم و قابل توجه است؛ چرا که در روایات درباره ی حکومت
حجاز (عربستان) ذکر شده است که حکومت حجاز در عصر ظهور، در دست خاندان بنی فلان یا
آل فلان است.

از آنجا که در روایات سخن از یک خاندان شده است (آل فلان یا بنی
فلان)، می توان دریافت که حکومت حجاز در عصر ظهور قاعدتاً باید پادشاهی باشد تا
افراد مختلفی که همگی به یک خاندان تعلق دارند، در رأس حکومت قرار گیرند. مطمئناً
احتمال اینکه در یک حکومت جمهوری، افراد متعددی از یک خاندان بتوانند رئیس جمهور
شوند بسیار بعید است. (توجه کنید که ما ذکر کردیم چند نفر، نه دو نفر از یک
خاندان؛ چرا که گهگاه دیده شده است که یک پدر و یک پسر توانسته اند رئیس جمهور یک
کشور شوند؛ مثل آمریکا که بوش پدر و بوش پسر به ریاست جمهوری رسیده اند یا سوریه
که حافظ اسد و بشار اسد رئیس جمهور گشته اند؛ اما در هر صورت تا به حال دیده نشده
است که افراد متعددی از یک خاندان رئیس جمهور شوند.)

همانگونه که ذکر شد، در تعدادی از روایات، سخن از بنی فلان یا آل
فلان به میان آمده است. در زیر، یکی از این روایات را ملاحظه می فرمایید:

 از ابوبصیر نقل شده است که گفت:
خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم :  امام باقر علیه السلام می فرمود:
قائم آل محمد عجل لله تعالی فرجه دو  غیبت دارد که یکی طولانی تر از دیگری
است. فرمود: آری. این امر تحقق نیابد مگر آنکه در خاندان فلان اختلاف به وجود آید
و حلقه تنگ شود و سفیانی ظهور کند و بلا سخت گردد و مرگ و کشتار مردم را فرا گیرد
و آنان به حرم خدا و پیامبرش پناهنده شوند.
 

روایت دیگری نیز با مضمون مشابه از امام رضاعلیه السلام نقل شده است:

بزنطی از حضرت رضا علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
از  جمله  نشانه های  فرج، حادثه ای است که بین دو حرم مکه و مدینه
رخ دهد. پرسیدم آن حادثه چیست؟ فرمود: تعصب قبیله ای بین دو حرم بوجود آید و فلانی
از خاندان فلان، پانزده  رئیس قبیله را به قتل رساند.

در روایت های ذکر شده، ملاحظه فرمودید که از آخرین خاندان پادشاهی
حجاز، با عنوان بنی فلان یا آل فلان نامبرده شده است .


ذکر یک نکته ی بسیار مهم: یکی از دلایلی که ائمه ی اطهار علیهم السلام عبارت بنی
فلان یا آل فلان را برای آخرین خاندان پادشاهی عربستان برگزیده اند و صریحاً به
نام دقیق این خاندان اشاره نکرده اند، می تواند این مسئله باشد که ذکر نام صریح
این خاندان، موجب می شده است تا خاندان های پادشاهی که در عربستان حکومت کرده اند،
هیچ کدام نام ذکر شده در روایات را بر خود ننهند؛  چرا که هیچ خاندانی 
قاعدتاً  دوست نمی دارد که نامش، همنام آخرین خاندان پادشاهی حجاز در روایت
های ذکر شده از معصومین علیهم السلام باشد. زیرا درصورت همنام بودن نام این خاندان
ها با آخرین پادشاهی عربستان در روایات، موجب عکس العمل شیعیان اهل بیت علیهم
السلام می شده است .

در مورد آخرین خاندان پادشاهی حجاز، روایات ذکر شده از معصومین علیهم
السلام، تنها به ذکر عبارت بنی فلان اکتفا نکرده و مختصات دقیقتری از آخرین پادشاه
مقتدر عربستان نیز ارایه کرده اند. به طوری که برخی از روایات، نام آخرین پادشاه عربستان
را « عبدالله  » عنوان کرده اند. روایت زیر از آن جمله است :


« امام صادق علیه السلام فرمودند:
هر کس مرگ عبدالله را برای من تضمین کند، من ظهور قائم را برای او تضمین می کنم.
سپس فرمود: وقتی عبدالله بمیرد، مردم برای حکومت با کسی توافق نکنند و این اختلاف
و درگیری به خواست خدا تا ظهور صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه ادامه یابد. حکومت
های چند ساله پایان یافته و تبدیل به حکومت چند ماهه و چند روزه شود. راوی می
گوید: سئوال کردم: آیا این ماجرا به طول می انجامد؟ فرمود: هرگز.

همانگونه که ملاحظه فرمودید، روایت فوق از پادشاهی به نام عبدالها
نام می برد که مرگ او در ایام نزدیک به ظهور اتفاق می افتد. نکته ی مهم اینکه
اولین عبارت این روایت، حالت شرطی داشته و مرگ عبدالله را پیش زمینه ی ظهور حضرت
قائم عجل الله تعالی فرجه معرفی می کند: « … هر کس مرگ عبدالله را برای من تضمین
کند، من ظهور قائم عجل الله تعالی فرجه را برای او تضمین می کنم … ».

همچنین ادامه ی روایت بیان می دارد که بعد از مرگ عبدالله ، اختلافات
زیادی بر سر به دست گیری قدرت پدید می آید و این مسئله تا ظهور حضرت قائم عجل الله
تعالی فرجه ادامه می یابد. با توجه به این مطالب، به وضوح می توان دریافت که
عبدالله حاکم حجاز می باشد و مرگ او منجر به اختلافات داخلی در حکومت حجاز شده و
ضعف و اختلافات داخلی در حکومت فاسد حجاز، زمینه را برای ظهور حضرت مهدی عجل الله
تعالی فرجه و به دست گیری حکومت حجاز توسط ایشان و سپس بسط این حکومت به کل دنیا
مهیا می نماید.

در عصر حاضر که بنا به نظر بسیاری از علما و محققین، « عصر الظهور »
می باشد، تعداد زیادی از نشانه های ظهور به صورت پی درپی محقق شده اند. با توجه به
این مسئله، ضرورت دقت در وضعیت سیاسی و نظامی کشورهای منطقه و تطبیق احتمالی (نه
قطعی) حوادث منطقه ی خاورمیانه و جهان بر روایات مربوط به آخرالزمان، بیش از پیش
آشکار می گردد. در این میان، وقایع کشور عربستان به دلیل اهمیت شهر مکه در مسئله ی
ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و تحرکات وهابیون در قرن اخیر، از اهمیت
بسیاری برخوردار است.

نکته ی عجیب تر اینکه، حوادث سالهای اخیر عربستان و به حکومت رسیدن
پادشاه جدید این کشور، لزوم توجه ویژه به روایات آخرالزمانی ییرامون وضعیت عربستان
را دوچندان می نماید.

همانگونه که در روایات ذکر شده ملاحظه فرمودید، نام آخرین پادشاه
مقتدر حجاز (عربستان)، عبدالله می باشد. عجیب اینکه از سال ۲۰۰۵ میلادی و پس از
مرگ ملک فهد پادشاه سابق عربستان، حکومت عربستان به دست برادر ناتنی وی، ملک
عبدالله بن عبدالعزیز افتاد. البته از سال ۱۹۹۶ میلادی و به دنبال سکته ی ملک فهد
پادشاه سابق عربستان، حکومت عملاً به دست ولیعهد آن زمان این کشور، یعنی ملک
عبدالله  افتاد؛ اما حکومت و سلطنت رسمی ملک عبدالله ، از سال ۲۰۰۵ میلادی
آغاز گشت.

ملک عبدالله بن عبدالعزیز در سال ۱۹۲۴ میلادی به دنیا آمد. پدر او
ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود و مادرش فهده بنت عاصی نام داشتند. ملک
عبدالله پنجمین پسر ملک عبدالعزیز بود که مطابق قانون اساسی عربستان پس از برادر
ناتنی اش ملک فهد و در هنگامی که ۸۱ سال از عمرش می گذشت، بر مسند پادشاهی عربستان
تکیه داد.از سال ۲۰۰۵ تا کنون، ملک عبدالله پادشاه عربستان می باشد.

این مسئله که بعد از قرن ها، شخصی به اسم عبدالله حکومت و سلطنت را
در حجاز بر عهده گرفته است، از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا همانگونه که ذکر
کردیم، آخرین پادشاه مقتدر حجاز قبل از ظهور حضرت مهدی (عج) نیز عبدالله  نام
دارد. بنابراین احتمال دارد (توجه کنید که فقط احتمال دارد) ملک عبدالله فعلی،
همان عبدالله ذکر شده در روایات باشد. (البته همانگونه که گفته شد، این فقط یک
احتمال است نه یک مسئله ی ۱۰۰% قطعی؛ چرا که ممکن است در سال های آینده، افراد
دیگری با نام عبدالله بر مسند قدرت در عربستان تکیه زنند).

 ملک عبدالله پادشاه عربستان. وی در سال ۲۰۰۵ میلادی و در سن ۸۱
سالگی، رسماً پادشاه عربستان شد.

همانطور که بیان نمودیم، ممکن است ملک عبدالله  عربستان که از
سال ۲۰۰۵ میلادی رسماً حکومت این کشور را بر عهده گرفته است، همان عبدالله حاکم
حجاز ذکر شده در روایات باشد. البته علت بیان این انطباق از سوی ما، صرفاً نام عبدالله
نیست؛ بلکه مسایل دیگری نیز وجود دارند که احتمال درست بودن این انطباق را تا
حدی  افزایش می دهند. یکی از مسایلی که تا حدی ملک عبدالله و خاندان پادشاهی
آل سعود در عربستان را با مطالب ذکر شده در روایات پیرامون آخرین خاندان پادشاهی
حجاز در آخرالزمان، تطبیق می دهد، شرایطی است که خاندان پادشاهی آل سعود در حال
حاضر آن را تجربه می کند.

در روایات ذکر شده، ملاحظه فرمودید که از اختلافات و کشمکش در آخرین
خاندان پادشاهی حجاز در زمان نزدیک به ظهور سخن به میان آمده است. 
عجیب  اینکه  خاندان  پادشاهی آل سعود نیز کم کم می رود تا شرایط
ذکر شده در روایات را تجربه کند و دچار اختلافات در رأس حکومت شود. گرچه ملک
عبدالله به دلیل به دست گیری عملی قدرت از سال ۱۹۹۶ تاکنون، توانسته است حکومت
عربستان را با اقتدار حفظ نماید، اما وضعیت خاندان آل سعود بسیار شکننده است و
بنابر نظر اکثر کارشناسان مسایل سیاسی، در آینده ای نزدیک، خاندان آل سعود دچار
بحران جدی در به دست گرفتن قدرت خواهد شد.

یکی از معضلات بزرگی که خاندان آل سعود در طی دهه های اخیر با آن
روبرو بوده است، این است که مطابق قانون اساسی کشور عربستان، تنها پسران ملک
عبدالعزیز، حق دارند پادشاهی عربستان را به دست گیرند و بعد از مرگ یکی از پسران
او، پسر دیگر عبدالعزیز باید پادشاهی عربستان را در دست گیرد. با توجه به اینکه
پسران عبدالعزیز همگی مسن هستند، احتمال اینکه در طی مدت کوتاهی یکی پس از دیگری
فوت نمایند و تمام پسران عبدالعزیز از بین بروند، زیاد می باشد.

این مسئله حتی در مورد انتخاب ملک عبدالله نیز مشکلاتی ایجاد کرده
بود که گرچه در نهایت حل شدند، اما این نگرانی را در بین مسئولان عربستان ایجاد
کرد که پادشاه آینده نیز ممکن است به مشکل ملک عبدالله گرفتار شود.

جریان این مشکل از این قرار است که تمامی پسران عبدالعزیز که واجد
شرایط پادشاهی می باشند، حداقل ۷۰ سال سن دارند و فاصله سنی این پسران نیز از
یکدیگر بسیار کم است. برای مثال ملک عبدالله  که بعد از برادرش فهد به حکومت
عربستان رسید، بنا به قولی تنها چند ماه و بنا به قول دیگری ۳ سال از فهد کوچکتر
بود و فاصله سنی عبدالله با برادر کوچکترش شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز نیز بسیار
کم می باشد. بنابراین این اختلافات سنی کم، خود از یک سو موجب اختلافات شدید بین
ملک عبدالله و شاهزاده سلطان بر سر جانشینی ملک فهد شده بود، اما به هر حال به
دلیل اینکه ملک عبدالله عملاً قدرت را از سال ۱۹۹۶ در دست داشت، مشکل چندانی در
بحث جانشینی فهد، پیش نیامد. اما با توجه به اینکه ولیعهد کنونی عربستان یعنی
شاهزاده سلطان نیز در حدود ۸۵ سال سن دارد و وضعیت سلامتی اش نیز نامناسب است،
احتمال اینکه در طی سالهای آینده فوت نماید، زیاد است. بقیه پسران عبدالعزیز نیز
همگی مسن هستند و به احتمال زیاد تعداد زیادی از آنان در عرض چند سال آینده فوت
خواهند کرد. بنابراین به زودی باید شاهد انتقال قدرت از پسران ملک عبدالعزیز به
نوادگان عبدالعزیز باشیم که این مسئله نیز خود به زودی بحران واقعی و منازعات و
اختلافات داخلی شدیدی را در خاندان آل سعود پدید خواهد آورد.

 

 امیر سلطان بن عبدالعزیز؛  ولیعهد فعلی عربستان که ۸۵ سال
سن دارد  و  در حال حاضر در بستر بیماری افتاده است. اختلافات جدی در
خاندان آل سعود برای تصاحب پست فعلی وی شکل گرفته است.

این مسئله حتی از چشم خبرنگار روزنامه ی مشهور فیگارو نیز به دور
نمانده و این خبرنگار در مقاله ای با عنوان « عربستان: آبستن اختلافات داخلی آل
سعود » به آن اشاره کرده است. بدین ترتیب هیچ بعید نیست که پس از مرگ ملک عبدالله
که در سنین کهولت و پیری به سر می برد، عربستان صحنه ی کشمکش و  درگیری 
خاندان آل سعود شود. این مسئله با روایات اسلامی که درباره ی آخرین خاندان پادشاهی
حجاز قبل از ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه بیان شده اند، مطابقت زیادی دارد.
چرا که در یکی از روایات آمده است:

« … وقتی عبداله بمیرد، مردم برای حکومت با کسی توافق نکنند و این
اختلاف و درگیری به خواست خدا تا ظهور صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه ادامه یابد.
حکومت های چند ساله پایان یافته و تبدیل به حکومت های چند ماهه و چند روزه شود …
»

بدین ترتیب همانگونه که ملاحظه فرمودید، به نظر می رسد که وضعیت
خاندان پادشاهی آل سعود در عربستان، شباهت بسیار زیادی با آخرین خاندان پادشاهی
حجاز در روایات مربوط به آخرالزمان دارد. گرچه این تطبیق قطعی و صد در صد نمی
باشد، اما توجه به آن و پی ریزی مناسبات سیاسی و نظامی شیعیان با عربستان بر پایه
ی آن، خالی از لطف نمی باشد. بدین صورت که با توجه به شباهات ذکر شده، شیعیان باید
وضعیت داخلی خاندان پادشاهی عربستان را به دقت زیرنظر گیرند تا اختلافات و جنگهای
داخلی عربستان در سالهای آینده، گریبانگیر آنها نشود. از سوی دیگر، با مشاهده ی
اختلافات داخلی در خاندان پادشاهی عربستان، باید بیش از پیش احتمال نزدیکی ظهور
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه را داد و مطابق این احتمال، آمادگی ها را در جهت
استقبال از آن حضرت و دوری از فتنه های آخرالزمان، افزایش داد.

 

البته لازم به ذکر است که واقعاً ممکن است ملک عبدالله پادشاه کنونی
عربستان و خاندان آل سعود (خاندان پادشاهی عربستان)، آخرین پادشاه و آخرین خاندان
پادشاهی حجاز نباشند و در آینده نیز پادشاهان دیگری در عربستان حکم برانند، اما به
هر حال نمی توان شباهت ملک عبدالله و خاندان آل سعود را با روایت های ذکر شده در
مورد آخرین خاندان پادشاهی حجاز، نادیده گرفت. بنابراین بهتر است که توجه ویژه ای
به وضعیت عربستان سعودی در عصر حاضر داشته باشیم.

 

ذکر یک نکته ی
بسیار مهم: در حین مطالعه پیرامون روایات مربوط به آخرالزمان، به صفحات اینترنتی
فراوانی به زبان عربی برخوردیم که در آنها نکته ی بسیار عجیب  و تأمل
برانگیزی بیان شده بود. مسئله از این قرار است که سایت های مذکور، روایتی را از یک
کتاب عربی به نام  « دویست و پنجاه علامت تا زمان ظهور امام مهدی
عجل الله تعالی فرجه :  مائتان و خمسون علامه حتی
ظهور الامام المهدی
عجل الله تعالی فرجه نوشته ی علامه سید محمد علی طباطبایی حسنی چاپ شده در سال ۱۴۱۹ هجری
قمری در شهر بیروت، بیان کرده بودند که در صورت صحت آن، اطلاعات بسیار ارزشمندی را
درباره ی وضعیت عربستان در نزدیکی زمان ظهور به دست می دهد. با توجه به مطالب گفته
شده در سایت های مختلف، در صفحه ی ۱۲۲ این کتاب، حدیثی از حضرت محمد صلی الله علیه
و آله و سلم بیان شده است که به قرار زیر می باشد:

 

 عن مسند احمد
عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم: یحکم الحجاز رجل اسمه علی اسم حیوان، إذا
رأیته حسبته فی عینه الحول من البعید و اذا اقتربت منه لا تری فی عینیه شیئاً،
یخلفه أخ له إسمه عبدالله، ویل لشیعتنا منه؛  اعادها ثلاثاً: بشرونی بموته
ابشرکم بظهور الحجه، بشرونی بموته ابشرکم بظهور الحجه، بشرونی بموته ابشرکم بظهور
الحجه.

 

 از مسند احمد
از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است: مردی در حجاز حکومت خواهد کرد
که اسمش چون اسم حیوان است؛ هنگامی که او را از دور ببینی، تصور می کنی که در چشمش
کژی (انحراف) وجود دارد و هنگامی که به او نزدیک می شوی، در چشمش چیزی نمی بینی؛
بعد از او برادرش که نامش عبدالله است، خلافت  می نماید؛  وای 
بر  شیعه ی ما از او..  سپس سه مرتبه تکرار کردند: خبر مرگش را به من
بشارت دهید تا من ظهور حجت را به شما بشارت دهم. »

نگارنده ی این
مقاله، خود کتاب مذکور را تهیه کرده است و با کمال تعجب، در صفحه ی ۱۲۲ این کتاب،
حدیث مذکور را ملاحظه کرده است. حدیث مذکور را به صورت اسکن شده از کتاب « مائتان
و خمسون علامه حتی ظهور الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه ملاحظه می فرمایید:

 و الله اعلم

اللهم عجل لولیک الفرج 

 

درباره نویسنده

مُصْطَفی اسدی (1415 ه.ق) هستم ، دانشجوی مهندسی برق . موضوعات مذهبی ، اعتقادی ، فکری ، ادبی بویژه شعر ، فیزیکی ، تکنولوژی ، سایبری ، رسانه‌ای و فرهنگی را دنبال می کنم. به نوشتن ، خواندن ، تحقیق ، یاد گرفتن ، یاد دادن ، برنامه نویسی و طراحی علاقه دارم . برای تفریح می نویسم ، مطالعه میکنم ، تحقیق میکنم ، یاد میگیرم و تلاش می کنم یاد بدم ، چند خط کد می نویسم و اگر مجالش باشه طراحی میکنم.

مطالب مرتبط

0 نظر

  1. اسمان پرواز

    سلام دوست عزیز ممنونم که سر زدی
    وب سایتتونم خیلی عالیه من شما رو لینک کردم اگه براتون ممکنه ادرسی که کد دعای فرج رو گذاشتین بهم بگین وبلاگ من زمینه مشکیه و دعای فرجی رو که گذاشتم دیده نمیشه خیلی ممنون میشم اگه بهم کمک کنید
    اجرتون با مولا مهدی ع

    پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *