۲۷ مرداد ۱۴۰۱

لوگوهای رهرو

دوستان برای تبادل لوگو ، می توانند یکی از لوگوهای زیر را نسبت به طراحی سایت خود انتخاب کنند

logo v 5

<p class="center"><a title="رهرو" href="http://www.rahro14.ir" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3699" src="http://www.rahro14.ir/wp-content/uploads/2013/12/logo-v-51-300x181.png" alt="logo v 5" width="300" height="181" /></a></p>

logov4_2

<a title="رهرو" href="http://www.rahro14.ir" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-4626" src="http://www.rahro14.ir/wp-content/uploads/2012/06/logov4_2.png" alt="logov4_2" width="150" height="150" /></a></pre>